Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Adres: Smallepad 5
Postcode: 3811 MG
Plaats: Amersfoort
Provincie: Utrecht
Land: Nederland
Routebeschrijving
Telefoon: 030 6926111

Beschrijving

Wij, de medewerkers van Staatsbosbeheer, beschermen en ontwikkelen het kenmerkende groene erfgoed van Nederland. Wij zijn er op gericht dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven, in balans met het duurzaam benutten van onze gebieden met de samenleving.

Provinciale organisatie en landelijke staf
De provinciale organisatie - de 'buitenorganisatie' - is de spil van Staatsbosbeheer. Deze bestaat uit een provinciehoofd, soms een gebiedsmanager, een of meerdere teamleiders, boswachters en medewerkers beheer. Zij worden ondersteund door de landelijke staf. Zie ook: feiten en cijfers en organigram. In de mandaatregeling Staatsbosbeheer 2016 (pdf) is de bevoegdheidsverdeling binnen de organisatie van Staatsbosbeheer vastgelegd.

Raad van Toezicht
De Raad heeft tot taak toezicht te houden op de werkzaamheden van de directie van Staatsbosbeheer en de directie met raad en daad terzijde te staan. Taak en leden Raad van Toezicht

Raad van Advies
De Raad van Advies adviseert de directie – gevraagd en ongevraagd - over de wijze waarop Staatsbosbeheer aansluit bij de wensen en inzichten van gebruikers van onze natuurgebieden. Leden Raad van Advies

Zelfstandig bestuursorgaan
Staatsbosbeheer is een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT). De organisatie is bij wet ingesteld en als zodanig een zelfstandig bestuursorgaan van de Rijksoverheid, ressorterend binnen het domein van het Ministerie van Economische Zaken. De wettelijke taak is het beheren en duurzaam tot maatschappelijk nut brengen van de toevertrouwde terreinen. Deze taak is geborgd in de Wet Verzelfstandiging Staatsbosbeheer (1998). Staatsbosbeheer heeft een brede maatschappelijke rol en is in dit opzicht geen natuurbeschermingsorganisatie pur sang maar eerder te karakteriseren als een groen nutsbedrijf.

Relatie ministerie en provincies
Staatsbosbeheer speelt een belangrijke rol in de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken voor het realiseren van internationale doelen: Natura 2000, Habitatrichtlijn, Flora- en Faunawet en Verdrag van Malta. Hiertoe is op 4 december 2014 een convenant (pdf) ondertekend tussen EZ en Staatsbosbeheer.

Van de Provincies ontvangt Staatsbosbeheer subsidie voor het beheer van de natuur binnen de EHS (NNN). Ook dragen de Provincies financieel bij aan het onderhoud van een deel van de wandel- en fietspaden in deze gebieden.

Verantwoording
We vinden het belangrijk te laten zien wat we doen en hoe we dat doen. Open en eerlijk en altijd toegankelijk voor verbeterpunten en andere zienswijzen. Daarom laten we graag zien aan wie en op welke wijze we verantwoording afleggen. Staatsbosbeheer beheert in opdracht van de Rijksoverheid honderdduizenden hectare natuur en landschap in Nederland. We doen dit voor ruim zestien miljoen Nederlanders. Een grote verantwoordelijkheid waar we trots op zijn. En die we op de best denkbare manier willen uitvoeren. Verantwoording aan overheid en publiek

Historie
Toen ons land werd gekenmerkt door een tekort aan bos en toename van zandverstuivingen, werd Staatsbosbeheer opgericht. Op 21 juli 1899 en door het ministerie van Landbouw, om precies te zijn. Daarmee schrijven we al meer dan 115 jaar geschiedenis op het gebied van natuur. In 1998 zijn we verzelfstandigd en werden we een Rechtspersoon met wettelijke taak (RWT). De tijden zijn veranderd, en Staatsbosbeheer veranderde mee. 115 jaar Staatsbosbeheer

 • Streekproducten:
 • Nee

Staatsbosbeheer 0 5 0

Gemiddelde van 0 Beoordelingen

Jouw beoordeling

Schrijf als eerste een recensie

advertentie
Add review

Er zijn geen recenties op dit moment

advertentie

Een aantal mensen achter biobetty.com

 • images/piet_300x250_zww.jpg

  Pieter Beermann
  bestuurslid betty's100

  Pieter, vader van 5 kinderen, leeftijd onbekend :-), vertegenwoordigd de afd. betty's100, een club van donateurs die jaarlijks min. euro 1.000,- bijdragen en...
  Lees meer...  
 • images/joachim_300x250.png

  Joachim van Doornum
  bio-burgemeester groningen, bio-boss io

  Joachim studeerd Rechtsgeleerdheid UvA, heeft eerst Taal en Communicatie gedaan is tekstschrijver en de Benjamin van de groep. Bio-boss NL io en zoekt naar biologische...
  Lees meer...  
 • images/edwin_300x250_zww.jpg

  Edwin de Groot
  penningmeester

  Als mens en als vader vind ik het belangrijk om gezonde en eerlijke producten te kopen en te gebruiken en zo min mogelijk leed te veroorzaken. Ik wil graag weten...
  Lees meer...  
 • images/teike_300x250.jpg

  Teike van Baden
  audioarchitect

  Teike 29 jaar, in het dagelijks leven producer van oa hiphop, gaat expirimenteren met audio op biobetty om biologische informatie (nog)leuker, makkelijker, informatiever...
  Lees meer...
Hosting is powered by Cyso